طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری | جاب ویژن

شماره پروژه: 1985
نوع پروژه: طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری
فناوری ها:
زمان تکمیل: آبان 1399
مجری کار: Ali Yousefian

توضیحات:

در این پروژه به جز سرویس های ویندوز مابقی کانفیگ نرم افزاری سرور ها با استفاده از Ansible پیاده سازی شده است.

Features:

Load balancing

High availability services

Separated Management and Data Network

Directory service

و …

ادامه مطلب

طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری | نرم افزار و سرویس های سازمانی | شرکت کنترل پویان

شماره پروژه: 1660
نوع پروژه: طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و نرم افزاری | نرم افزار و سرویس های سازمانی
فناوری ها: Windows Server, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi/vCenter, VyOS, Nginx, MariaDB, PostgreSQL, PRTG, HAProxy, Ansible, Postfix, Dovecot, Roundcube, OpenLDAP, GitLab, Veeam, JIRA, Matrix Synapse, Cloudflare, coturn, Jitsi Meet
زمان تکمیل: اردیبهشت 1399
مجری کار: Ali Yousefian

توضیحات:

در این پروژه تمامی کانفیگ نرم افزاری سرور ها با استفاده از Ansible پیاده سازی شده است.

Features:

Separated Management and Data Network

Organization email system

Organization Instant Messaging/Meeting system

Issue & Project tracking system

Backup system

Monitoring system

Directory Access/Single sign-on system

Firewall system

و …

ادامه مطلب

طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری | DevOps | اپلیکیشن قبولی

شماره پروژه: 1388
نوع پروژه: طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه و نرم افزاری | DevOps
فناوری ها: Windows Server, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi/vCenter, Docker/Docker Compose, VyOS, Kerio Control, Apache, Nginx, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, WordPress, PRTG, HAProxy, Ansible, Postfix, Dovecot, Roundcube, OpenLDAP, GitLab, Veeam, ELK Stack, JIRA, Matrix Synapse, Cloudflare, Metabase, Redis, coturn, Nextcloud, Jitsi Meet, Issabel, PowerDNS, BigBlueButton, Jenkins, Cisco Catalyst, Grafana, Prometheus
زمان تکمیل: آذر 1398
مجری کار: Ali Yousefian, Ahmad Milani

توضیحات:

در این پروژه تمامی کانفیگ نرم افزاری سرور ها با استفاده از Ansible پیاده سازی شده است.

Features:

Load balancing/GeoDNS/CDN system

High availability services

Separated Management and Data Network

Point to point VPN between offices & data centers

Organization email system

Organization Instant Messaging/VOIP/Meeting system

Issue & Project tracking system

Centralized log system

Backup system

Monitoring system

Database Clustering system

Directory Access/Single sign-on system

Firewall system

Organization file sharing system

Live streaming/Online Classes system infrastructure

و …

ادامه مطلب

ماژول تخفیف almahost_discount سیستم WHMCS

شماره پروژه: 1366
نوع پروژه: برنامه نویسی ماژول WHMCS
فناوری ها: HTML, PHP, MySQL, CSS
زمان تکمیل: آبان 1398
مجری کار: Ali Yousefian

توضیحات:

این ماژول بر اساس فعالیت های مختلف مشتریان در WHMCS مانند پرداخت صورت حساب و غیره برای آن ها امتیاز ثبت می کند و مشتریان می توانند از این امتیاز ها برای تخفیف در سفارش های جدید و تمدید آن ها استفاده کنند.

ادامه مطلب

ماژول ticketlastseen سیستم WHMCS ثبت آخرین بازدید کاربر از تیکت

شماره پروژه: 1233
نوع پروژه: برنامه نویسی ماژول WHMCS
فناوری ها: HTML, PHP, MySQL, CSS
زمان تکمیل: بهمن 1397
مجری کار: Ali Yousefian

توضیحات:

این ماژول آخرین بازدید کاربر از تیکتی که ارسال کرده یا برای اون باز شده در سیستم WHMCS را ثبت می کند و زمان آن را در مدیریت WHMCS قسمت تیکت ها و بالای هر تیکت به نمایش میگذارد.

حالا فهمیدن آن که کاربر تیکت را مشاهده کرده یا خیر چه فایده ای دارد؟ باید عرض کنم که در مواقعی مانند تیکت های مهم شامل ابیوز ها و یا مربوط به مالی نیاز است تا بررسی کرد کاربر جواب یا تیکتی که برای او ارسال شده را بازدید کرده است یا خیر.

ادامه مطلب